Misiune

Muzeul Naţional „George Enescu” este instituţie publică de cultură, funcţionând în subordinea Ministerului Culturii.

Muzeul Naţional „George Enescu” reuneşte donaţiile oferite statului român şi muzeului de către George Enescu şi familia acestuia, respectiv Palatul Cantacuzino şi Casa Memorială din Bucureşti, Casa Memorială din Sinaia – Vila „Luminiş” şi Casa Memorială din Tescani.

Misiunea instituţiei noastre este de a conserva şi de a pune în valoare patrimoniul cultural deţinut şi de a păstra şi promova creaţia enesciană şi moştenirea culturală a marelui muzician român.

Muzeul Naţional „George Enescu” desfăşoară activitatea specifică a unei instituţii muzeale, de a cerceta, conserva, îmbogăţi şi pune în valoare patrimoniul cultural mobil şi imobil aflat în administrarea sa, promovând accesul la cultură, în scopul educării şi recreerii publicului.

Muzeul Naţional „George Enescu” prezintă expoziţii permanente la toate sediile, expoziţii ce ilustrează viaţa şi opera marelui muzician, cât şi expoziţii temporare, cu teme diverse.

Potrivit specificului său aparte, Muzeul Naţional „George Enescu” susţine, prin programele culturale permanente pe care le organizează, promovarea creaţiei muzicale româneşti şi străine, precum şi a artei interpretative.

Astfel, muzeul găzduieşte pe întreg parcursul anului, o stagiune muzicală extrem de ofertantă, atât ca repertoriu, cât şi prin varietatea şi calitatea artiştilor invitaţi.

Muzeul Naţional „George Enescu” este şi co-organizator al prestigiosului Festival Internaţional „George Enescu”, la care participă, totodată, cu proiecte proprii, de anvergură.

Instituţia noastră organizează, de asemenea, programe educative adresate publicului tânăr, programe ce urmăresc apropierea de muzică, într-un cadru deosebit şi într-o manieră stimulativă, inedită.

De asemenea, anual, la Casa Memorială din Tescani se desfăşoară tabăra internaţională de creaţie plastică, organizată de instituţia noastră, unul dintre puţinele evenimente de acest tip din ţara noastră, la care participă artişti plastici români şi străini, de valoare confirmată pe plan internaţional.

Nu în ultimul rând, Muzeul Naţional „George Enescu” desfăşoară o importantă activitate de cercetare a operei enesciene, activitate valorificată prin publicaţii de ţinută, adresate, în special, specialiştilor, dar şi publicului larg.

 

Certificatul "Traveller's Choice" pentru 2016, acordat de TripAdvisor

Certificatul de Excelență pentru 2015, acordat de TripAdvisor