Anunţuri concursuri

16 Octombrie 2017

Anunț concurs

Examenele se vor desfăşura conform H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011.

Continuarea anunţului aici
24 August 2017

Voluntari pentru Enescu

Potrivit Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, Muzeul Național ”George Enescu”, instituție public, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, își manifestă disponibilitatea colaborării cu voluntari dispuși să ofere suport în vederea implementării proiectelor culturale ale muzeului în perioada Festivalului Internațional ”George Enescu”.

Continuarea anunţului aici
07 August 2017

Rezultatul final al analizei noului proiect de management al doamnei Cristina Liliana ANDREI

Secretariatul comisiei, desemnat prin O.M.C.I.N. nr. 2482/2017, anunță rezultatul final al analizei noului proiect de management al doamnei Cristina Liliana ANDREI, manager al Muzeului Național „George Enescu” din București

Continuarea anunţului aici
03 August 2017

REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru ocuparea posturilor vacante de Muzeograf II și muncitor calificat fochist MIII din data de 03.08.2017

Contestațiile se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de 07.08.2017, ora 12,00.

Continuarea anunţului aici
31 Iulie 2017

Rezultatul analizei noului proiect de management al doamnei Cristina-Liliana ANDREI

Secretariatul comisiei, desemnat prin O.M.C.I.N. nr. 2482/2017, anunță rezultatul analizei noului proiect de management al doamnei Cristina-Liliana ANDREI

Continuarea anunţului aici
28 Iulie 2017

Rezultatele selectării dosarelor de concurs pentru postul de Muzeograf II (1/2 normă)

Contestațiile se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de 31.07.2017, ora 13.

Continuarea anunţului aici
27 Iulie 2017

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Cristina-Liliana Andrei, manager al Muzeului Național „George Enescu” din Bucureşti, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,23

Etapa a doua - susţinerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc luni, 31 iulie 2017, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, etajul 5, camera 528, începând cu ora 10:00.

Continuarea anunţului aici
27 Iulie 2017

Rezultatele selectării dosarelor de concurs pentru postul de Muncitor calificat MIII - Fochist

Proba scrisă va avea loc la sediul Muzeului Național ”George Enescu” din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, în data de 3 august 2017, ora 11,00.

Continuarea anunţului aici