Anunţuri concursuri

15 Iunie 2018

REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor 1/2 normă

Afișat pe site-ul www.georgeenescu.ro, și la sediul instituției astăzi, 15.06.2018, ora 16,00.

Continuarea anunţului aici
14 Iunie 2018

Rezultate interviu, conform procesului verbal nr. 1451/14.06.2018

ORGANIZARE CONCURSURI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE Auditor SI, 1/2 normă NR. 1492/14.06.2018

Continuarea anunţului aici
08 Iunie 2018

Rezultatele probei scrise conform procesului verbal nr. 1414/07.06.2018

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Auditor SI, 1/2 normă

Continuarea anunţului aici
06 Iunie 2018

Rezultatul soluționării contestației înregistrate la MNGE cu nr. 1372/05.06.2018

Rezultatul soluționării contestației înregistrate la MNGE cu nr. 1372/05.06.2018, contestație depusă de domnul Ion Costel, candidat la concursul organizat pentru ocuparea funcției de auditor SI, 1/2 normă,

Continuarea anunţului aici
04 Iunie 2018

Rezultatele analizei și selectării dosarelor de concurs, conform procesului verbal nr. 1354/31.05.2018

Proba scrisă va avea loc la sediul Muzeului Național ”George Enescu” din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, în data de 7 iunie 2018, ora 11,00.

Continuarea anunţului aici
15 Mai 2018

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor SI (1/2 normă)

Muzeul Naţional ”George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor SI, 1/2 normă.Concursul va avea loc în datele de 07.06.2018 ora 11,00-proba scrisă şi 14.06.2018-ora 11,00-interviu/ probă practică.

Continuarea anunţului aici
16 Octombrie 2017

Anunț concurs

Examenele se vor desfăşura conform H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011.

Continuarea anunţului aici
24 August 2017

Voluntari pentru Enescu

Potrivit Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, Muzeul Național ”George Enescu”, instituție public, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, își manifestă disponibilitatea colaborării cu voluntari dispuși să ofere suport în vederea implementării proiectelor culturale ale muzeului în perioada Festivalului Internațional ”George Enescu”.

Continuarea anunţului aici