Cultura va trăi. Prea mare e patrimoniul ce l-au acumulat atâtea secole de trudă și de credință pentru a face dintr-o dată tabula rasa din tot ce am strâns și asimilat. Impasuri a mai avut omenirea. Și le-a răzbit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta. Trebuie să credem și vom învinge.

George Enescu, 1934

Aș vrea să pot contribui la îmblânzirea unora dintre semeni. Fac și eu cât pot, cu vioara, cu bagheta, cu condeiul ...

George Enescu

De prin l897-l898, când m-am întâmplat iarăşi în Bucureşti şi i-am auzit executarea înălţătoare a Poemului românesc (Poema română), întâia sa compoziţie, nu l-am mai văzut pe Enescu. A venit rar prin ţară (…) Acum e bărbat în puterea vârstei. Un cap fin, cu ochii scânteietori şi cu plete bogate. Numai nerv, întreaga făptură. Înfăţişarea fără nici o pretenţie şi totuşi cu acel aer de mândrie curată care şede cuiva atât de bine, când este îndreptăţit prin daruri excepţionale. Orchestra îşi simte stăpânul. Gestul cel mai neînsemnat al maestrului diriguitor îşi are efectul neînduplecat. Dar ce gesturi expresive, cumpătate şi puternice.

Nicolae Iorga, 1908, în ”Neamul Românesc”

Îl socot un geniu; a fost un geniu şi al viorii şi al pianului, dacă ar fi fost lăsat să-şi dezvolte talentul pianistic ar fi fost cel mai mare pianist din lume...

Cella Delavrancea

Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit număr de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tau. Anii ridează pielea, dar renunțarea la ideal ridează sufletul.

George Enescu

Enescu stăpânea întreaga paletă a componisticii. Ştia să orchestreze precum Richard Strauss. De asemenea, ca solist, avea o sonoritate incredibilă alături de orchestră. Şi, în plus, cunoştea tehnica tuturor instrumentelor. A fost un pianist extraordinar! Pot spune că eram uneori invidios pe el: cânta chiar mai bine decât mine! A fost un pianist magnific, ca sa nu mai vorbesc de valoarea sa ca violonist

Arthur Rubinstein

Să cânt la vioară e meseria mea, în timp ce să compun îmi e vocația.

George Enescu

Enescu e pentru ţara noastră cea mai legitimă mândrie, cea mai superbă întrupare a geniului românesc.

Ionel Perlea

Enescu? Nu talent, ci geniu!

Alfred Cortot

Ceea ce frapează în primul rând la Enescu este o modestie pe care o simţi adâncă şi organică. Nu este modestia simulată a orgoliosului, nici atitudinea dispreţuitoare a omului încărcat de gloria pe care încă un supliment de celebritate îl lasă indiferent...Enescu, din primele clipe când stai de vorbă cu el, alungă toată falsa imagine a marelui artist.. nu ţine deloc să oficieze; şi, mai ales, afirmă cu sinceritate că nu vrea să rămână decât muzician.

Alexandru Phillipide, 1931

Enescu mi-a inspirat întotdeauna o dragoste sinceră și-l consider fără șovăire ca fiind unul dintre compozitorii de frunte ai epocii noastre, una dintre personalitățile cele mai minunate și mai atrăgătoare ale timpului nostru. Pentru violonistul Enescu, care este genial, admirația mea nu cunoaste margini.

Pablo Casals

Într-o lume a schismelor, a debusolărilor, a degradărilor, înainte de toate, morale, pe care le aduce lupta pentru existenţă şi supravieţuire, George Enescu a fost un mândru exemplar de statornicie morală, a fost mesagerul unui cod moral, unei atitudini încărcate de demnitate, unei poziţii politice fără umbră de compromisuri oportuniste, atitudine ce ne poate ajuta în descifrarea unora din laturile creaţiei sale, după cum poate fi un model de comportare pentru orice intelectual contemporan

Garabet Ibrăileanu – „Criteriile moral-politice ale lui Enescu”
Casa Memorială “George Enescu” - Sinaia

Casa Memorială “George Enescu” - Sinaia

Str. Yehudi Menuhin, nr. 2, Cartier Cumpătu, Sinaia

Luni: Închis
Marți - Duminică: 10.00 – 17.00  

Cumpără bilete online

Secția „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu”

Secția „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu”

Str. Dumitru și Alice Rosetti Tescanu, nr. 9, Loc. Tescani, Com. Berești-Tazlău, jud. Bacău

Luni: Închis
Marți - Duminică: 10.00 – 17.00  

Palatul Cantacuzino

Palatul Cantacuzino şi Casa Memorială “George Enescu” - București

Calea Victoriei, nr. 141, Sector 1, Bucureşti

Închis pentru restaurare și consolidare