Masterclass de artă vocală susținut de soprana Leontina Văduva

20-27 august 2017

Tescani, Jud. Bacău

Pliantul şi formularul de înscriere.