Resources

 • Axente, Colette, Raţiu, Ileana, George Enescu. Biografie documentară. Tinereţea şi afirmarea (1901-1920), Bucureşti, 1998
 • Bălan, George, George Enescu. Mesajul-Estetica, Bucureşti, 1962
 • Bentoiu, Pascal, Capodopere enesciene, Bucureşti, 1984
 • Bentoiu, Pascal, Breviar enescian, Bucureşti, 2005
 • Berger Wilhelm, Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Bucureşti, 1965
 • Berger, Wilhelm Georg, Muzica simfonică romantică-modernă. 1890-1930, ghid, vol. III, Bucureşti, 1974
 • Berger, Wilhelm Georg, Muzica simfonică modernă. 1930-1950, ghid, vol. IV, Bucureşti, 1976.
 • Berger, Wilhelm Georg, Cvartetul de coarde de la Reger la Enescu, Bucureşti, 1979
 • Bughici, Dumitru, Suita şi Sonata , Bucureşti, 1965
 • Bughici, Dumitru, Repere arhitectonice în creaţia muzicală românească contemporană, Bucureşti, 1982â
 • Centenarul George Enescu. 1881-1982, Bucureşti, 1981
 • Ciomac, Emanoil, Enescu (îngrjire de ediţie şi prefaţă de Clemansa Liliana Firca), Bucureşti, 1968
 • Cophignon, Alain, Georges Enesco, Paris, 2006
 • Cosma, Octavian Lazăr, Hronicul muzicii româneşti, vol. VII, Bucureşti, 1986
 • Cosma, Octavian, Lazăr, Hronicul muzicii româneşti, vol. VIII, Bucureşti, 1988
 • Cosma, Viorel, Cronica unei vieți zbuciumate, București, Ed. Octopodum, 1991
 • Csendes, Ladislau. George Enescu, un exil supravegheat? București: Ed. Casa Radio, 2011.
 • Drăghici, Romeo, George Enescu. Biografie documentară. Copilăria şi anii de studii (1981-1900), Bacău, 1973
 • Firca, Clemansa Liliana, Direcţii în muzica românească. 1900-1930, Bucureşti, 1974
 • Firca, Clemansa Liliana, Catalogul tematic al creaţiei lui George Enescu. I. (1886-1900), Bucureşti, 1985 (simbolizat în prezenta lucrare prin CTE.I)
 • Firca, Clemansa Liliana, Enescu. Relevanţa „secundarului”, Bucureşti, 2005
 • Firca, Clemansa Liliana. Noul catalog tematic al creației lui George Enescu. Vol. I, Muzica de cameră. București: Ed. Muzicală, 2010.
 • Gavoty, Bernard, Les souvenirs de Georges Enesco, Paris, 1955
 • Ghircoiaşiu, Romeo, Studii enesciene, Bucureşti, 1981
 • Kotlearov, Boris, George Enescu, Moscova, 1970
 • László, Ferenc, A százegyedik év. Bartókról, Enescuról, Kodalyról, Bucureşti, 1984
 • Malcolm, Noel, George Enescu. His Life and Music, Londra, 1990
 • Niculescu, Ştefan, Reflecţii despre muzică, Bucureşti, 1980
 • Oana-Pop, Rodica, Creaţia pianistică românească. Secolul XIX, Bucureşti, 1980
 • Oşanu Pop, Ninuca, Elemente specifice ale scriiturii pianistice enesciene, [Cluj-Napoca], 2003
 • Pavlenco, Camelia, Rezonanţe ale liricii universale în liedul românesc, Bucureşti, 2005
 • Pavlenco, Camelia, Enescu. Cântecele iubirii, Bucureşti, 2008
 • Rădulescu, Mihai, Violonistica enesciană, Bucureşti, 1971
 • Schmidt, Hildegard Emilie, Elisabeth Königin von Rumänien Prinzessin zu Wied „Carmen Sylva”. Ihr Beitrag zur rumänischen Musikkultur von 1880 bis 1916 im Kulturtausch zwischen Rumänien und Westeuropa [teză de doctorat], Bonn, 1991
 • Stoica, Adrian Oliviu, Creaţia pianistică românească între anii 1900-1945. Direcţii stilistice, Bucureşti, 2008
 • Tomescu, Vasile, George Enescu, un geniu al artei sunetelor, Bucureşti, 2005
 • Ţăranu, Cornel, Georges Enesco dans la conscience du présent, Bucureşti, 1981
 • Vancea, Zeno, Creaţia muzicală românească, sec. XIX-XX, vol. I, Bucureşti, 1968
 • Voicana, Mircea, Missir, Nicolae, Viaţa şi activitatea lui George Enescu. Menţiuni cronologice, în: George Enescu (volum cu profil documentar), Bucureşti, 1964
 • Zottoviceanu, Elena, Popasuri în trecutul muzicii româneşti. Studii, Bucureşti, 2006

 

 • George Enescu, volum alcătuit de cercetători ai Institutului de Istoria Artei al Academiei Române (autori: Fernanda Foni, Nicolae Missir, Mircea Voicana, Elena Zottoviceanu; coordonator: Mircea Voicana), Bucureşti, 1964
 • George Enescu. Monografie (de Mircea Voicana, Clemansa Firca, Alfred Hoffman, Elena Zottoviceanu, în colaborare cu Myriam Marbe, Ştefan Niculescu, Adrian Raţiu; coordonator: Mircea Voicana), Bucureşti, 1971 (2 vol.)
 • George Enescu. Scrisori, vol. I, ediţie critică de Viorel Cosma, Bucureşti, 1974
 • George Enescu. Scrisori, vol. II, ediţie critică, prefaţă şi note de Viorel Cosma, Bucureşti, 1981
 • George Enescu. Cvartete de coarde/Quatuors à cordes (manuscrisele în facsimil ale Cvartetului în sol major op. 22 nr. 2 şi Cvartetului în do major, primă parte),ediţie îngrijită de Titus Moisescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1985
 • George Enescu. Interviuri din presa românească (1898-1946), ediţia a II-a prefaţată, îngrijită şi adnotată de Laura Manolache, Bucureşti, 2005
 • Muzeul Național „George Enescu”, Documente din arhiva MNGE. Articole de presă despre George Enescu, vol. I (1895-1909), vol. II (1910-1911), vol. III (1912-1921), vol. IV (1922), vol. V (1923-1931), vol. VI (ian. 1932-martie 1933), vol. VII (apr.-dec. 1933) ediție alcătuită, îngrijită și adnotată de Florinela Popa (vol. I-VII), Camelia Anca Sârbu (vol. I-V), Cristina Liliana Andrei (vol. VI), Irina Nițu (vol. VII). București: 2009-2014.