Masterclass de artă vocală susținut de soprana Leontina Văduva

Data/ora/perioada: 20-27 august 2017

Locul desfășurării: Tescani, Jud. Bacău

Pliantul şi formularul de înscriere.